Loading (custom)...

ISTQB CTFL

ISTQB® Certified Tester Foundation Level

Опис

Кваліфікація Базового рівня призначена для фахівців, яким необхідно продемонструвати практичні знання фундаментальних концепцій тестування програмного забезпечення.

Власники сертифікату Foundation Core мають право продовжити навчання на більш високих рівнях кваліфікації тестування програмного забезпечення, сертифікувавшись на Core Advanced, а потім на рівні Expert.

Розділ 1: Основи тестування

• Тестувальник вивчає основні принципи, пов'язані з тестуванням, причини, чому тестування необхідне, цілі тестування та принципи успішного тестування.

• Тестувальник розуміє процес тестування, основні види діяльності та робочі продукти.

Розділ 2: Тестування протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення

• Тестувальник дізнається, як тестування включається в кожен крок життєвого циклу розробки програмного забезпечення.

• Тестувальник дізнається про різні рівні тестування, типи тестів та аналіз впливу при роботі з експлуатаційним тестуванням.

Розділ 3: Статичні методи

• Тестувальник вивчає різні статичні методи тестування, такі як статичний аналіз та огляди (тобто неформальні огляди, покрокові огляди, технічні огляди та інспекції).

• Тестувальник дізнається, як застосовувати техніку рецензування до робочого продукту для пошуку дефектів.

Розділ 4: Методи тестування

• Тестувальник дізнається, як застосовувати методи тестування для отримання тестових кейсів з інших програмних продуктів

• Розглядаються методи тестування "чорного скринька", "білого скринька" та тестування на основі досвіду.

Розділ 5: Управління тестуванням

• Управління тестуванням розглядається з точки зору, що тестувальник може працювати з менеджерами тестування, зосереджуючись на ризик-орієнтованому тестуванні, виконанні тестів, а також звітності про дефекти та їх обробці.

• Тестувальник дізнається, що може бути включено в різні робочі продукти тестової документації, такі як тестові плани і звіти.

• Тестувальник вчиться повідомляти про дефекти у чіткий та зрозумілий спосіб.

Розділ 6: Інструментальна підтримка тестування

• Тестувальник вчиться класифікувати інструменти, ризики та переваги, пов'язані з інструментами, а також особливості вибору та впровадження інструментів.

 

Мета навчання

Власники сертифікату ISTQB® CTFL можуть…

• Сприяти ефективній та результативній комунікації, використовуючи загальну лексику для тестування програмного забезпечення

• Розуміти фундаментальні концепції тестування програмного забезпечення

• Демонструвати розуміння того, як різні практики розробки та тестування, а також різні обмеження на тестування можуть застосовуватися для оптимізації тестування в різних контекстах

• Ефективно брати участь в оглядах

• Використовувати встановлені методи для розробки тестів на всіх рівнях тестування

• Інтерпретувати та виконувати тести на основі заданих тестових специфікацій. Звітувати про результати тестування.

• Розуміти принципи управління ресурсами, стратегіями, плануванням, контролем проєктів та управлінням ризиками в тестуванні

• Писати та передавати чіткі та зрозумілі звіти про дефекти

• Розуміти фактори проекту, які визначають пріоритети тестування та підхід до тестування

• Розуміти цінність, яку тестування програмного забезпечення приносить зацікавленим сторонам

• Оцінити, як діяльність з тестування та робочі продукти узгоджуються з цілями, заходами та плановими показниками проєкту

• Допомагати у виборі та впровадженні інструментів тестування

Загалом, фундаментальний тестувальник отримав навички, необхідні для подальшого розвитку в системі сертифікації ISTQB.

 

Основні зміни в навчальних планах 2018 року

У версії 2018 року були внесені наступні зміни:

• Менше навчальних цілей (НЦ) К1 в цілому,

 • 15 НЦ у 2018 році порівняно з 27 НЦ у 2011 році.

• Менше уваги приділено розділу 5 "Управління тестуванням",

 • 15 НЗ у 2018 році порівняно з 24 НЗ у 2011 році.

• Більше уваги приділено рецензуванню, до розділу 3 додано НЦ К3.

 • Вилучено розділ "Статичний аналіз за допомогою інструментів", який буде висвітлено в інших навчальних планах.

• У розділі 4 більше уваги приділено методам тестування.

 • Розділ 4.1 2011 року перенесено та об'єднано з розділом 1.4 глави 1.

• Agile згадується у змісті навчального плану.

 • Але не включена у формулювання жодного НЦ.

• Методи білої скриньки втратили свою значимість.

 • К4 та К3 вилучено - вони будуть розглянуті в інших програмах.

 

Додаткові зміни, внесені до Базової програми 2018 року, такі:

 1. ISO/IEC/IEEE 29119 епер використовується для посилання замість стандарту IEEE 829.
 2. ISO/IEC 25010 тепер використовується для посилання замість ISO 9126.
 3. ISO/IEC 20246 тепер використовується для посилання замість IEEE 1028.

Кодекс етики було перенесено з першого розділу на веб-сайт ISTQB.ORG.

Цільова аудиторія

Кваліфікація Базового рівня підходить для всіх, хто займається або цікавиться тестуванням програмного забезпечення. Сюди входять люди, які виконують такі ролі, як тестувальники, тестові аналітики, тестові інженери, тестові консультанти, тест-менеджери, користувацькі приймальники та розробники програмного забезпечення. Ця кваліфікація базового рівня також підходить для тих, хто хоче отримати базове розуміння тестування програмного забезпечення, наприклад, для менеджерів проектів, менеджерів з якості, менеджерів з розробки програмного забезпечення, бізнес-аналітиків, ІТ-директорів та консультантів з управління.

Вимоги

Критерієм допуску до складання іспиту ISTQB Certified Tester Foundation Level Software Testing є наявність інтересу до тестування програмного забезпечення. Однак, настійно рекомендується, щоб кандидати також:

 • Мати хоча б мінімальний досвід у розробці чи тестуванні програмного забезпечення, наприклад, шестимісячний досвід роботи тестувальником системного чи користувацького приймання або розробником програмного забезпечення
 • Пройти курс, акредитований відповідно до стандартів ISTQB (однією з визнаних рад членів ISTQB).

Базовий сертифікат ISTQB® є необхідною умовою для отримання багатьох інших сертифікатів ISTQB®.

Завантажте навчальні програми для цієї сертифікації або перегляньте зразки іспитів.

Перейти до ресурсів

Зареєструватися на сертифікаційний іспит

brightest private exams

Brightest Private

Exam

Електронні іспити для індивідуальних користувачів, які проводить експерт на сайті Pearson VUE в режимі реального часу через вебкамеру(тепер також доступні для ISTQB).

brightest-center-exam

Brightest Center

Exam

Електронний іспит для індивідуальних користувачів у будь-якому із 5200+ центрів тестування з легкою реєстрацією на вебсайті Pearson VUE.

brightest green exam

Brightest Green

Exam

Електронні групові іспити щонайменше 6 учасників шістьма різними мовами у будь-якій точці світу.

brightest paper exam

Brightest Paper

Exam

Класичний іспит для груп щонайменше із 6 учасників дедалі більшою кількістю мов.