Loading (custom)...

ISTQB CTAL-TM

ISTQB® CTAL - Test Manager (Version 2.0)

Опис

ISTQB® CTAL Test Manager cертифікація призначена для професіоналів у сфері програмного забезпечення, які вже мають сертифікат ISTQB® Foundation і прагнуть отримати більш глибоке розуміння тестування програмного забезпечення, щоб стати тест-менеджером.

Розділ 1: Процес тестування

 • Основні види діяльності тест-менеджера розглядаються на кожному етапі фундаментального процесу тестування. Особлива увага приділяється завданням планування, моніторингу та контролю тестування. Крім того, тест-менеджер дізнається, як реалізувати ретроспективу проекту, щоб перевірити процеси і виявити області для поліпшення.

Розділ 2: Управління тестуванням

 • Це основний розділ програми, на який припадає понад два дні навчання з п'яти днів курсу.
 • Менеджер тестування повинен розуміти, як визначати завдання управління тестуванням відповідно до контексту проекту. Це передбачає врахування потреб усіх зацікавлених сторін та адаптацію тестової діяльності до моделі життєвого циклу програмного забезпечення.
 • Детально розглядається тестування на основі ризиків (RBT) для визначення пріоритетності тестів і розподілу зусиль. Акцент робиться на завданнях тест-менеджера у визначенні, аналізі та оцінці ризиків для продукту та проекту. Тест-менеджер вивчає конкретні методи і розуміє, як враховувати думки зацікавлених сторін при оцінці рівнів ризиків і при визначенні набору тестових заходів, необхідних для зниження ризиків. Виконуючи відповідні заходи з контролю ризиків, менеджер тестування вчиться визначати залишкові ризики і може повідомляти про них зацікавленим сторонам проекту, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення щодо релізу.
 • Тестувальник повинен знати, як оцінювати різні типи тестової документації та адаптувати їх до потреб проекту та організації. Це включає в себе розуміння відповідних стандартів.
 • Оцінка ефективності тестування з використанням конкретних метрик і на основі досвіду. Розглядаються методи, необхідні для оцінки, і менеджер тестування повинен навчитися використовувати наявні дані для комунікації цінності тестування.
 • Тест-менеджери повинні мати уявлення про розподілені, аутсорсингові та інсорсингові форми організації тестування.

Розділ 3: Рецензування

 • Діяльність тест-менеджера зосереджена на визначенні відповідного плану перевірки та організації перевірки для досягнення найкращих результатів. Тестувальник повинен навчитися використовувати метрики для оптимізації результатів ревізії та демонстрації рентабельності інвестицій.
 • Тестувальник повинен розуміти, як керувати командою оглядачів під час формального огляду.

Розділ 4: Управління дефектами

 • Менеджер тестування повинен знати, як налаштувати життєвий цикл дефектів, адаптований до прийнятого життєвого циклу програмного забезпечення.
 • Менеджер тестування повинен розуміти, які навички необхідно набути для аналізу звітів про дефекти з метою оцінки спроможності процесів тестування та розробки програмного забезпечення.

Розділ 5: Вдосконалення процесу тестування

 • Тестувальник повинен знати загальні кроки для проведення стандартної ініціативи з покращення процесу тестування та як створити план покращення процесу тестування на основі цих кроків.
 • Надається інформація про моделі покращення процесу тестування TMMi, TPI Next, CTP та STEP.

Глава 6: Інструменти тестування та автоматизація

 • Менеджер тестування повинен вміти планувати і здійснювати вибір різних типів інструментів (включаючи інструменти з відкритим вихідним кодом і створені на замовлення) таким чином, щоб адекватно враховувати ризики, витрати, переваги і можливості.
 • Набувається розуміння використання інструментів для збору та оцінки метрик.

Розділ 7: Навички роботи з людьми - склад команди

 • Тестувальник повинен розуміти, як оцінити наявність м'яких навичок, а також технічних, бізнес-навичок і навичок тестування, необхідних для команди тестувальників, і може визначити план зростання для розвитку навичок.
 • Тестувальник повинен розуміти відповідну мотивацію команди та необхідні комунікативні навички.

 

Мета навчання

Власники сертифікату ISTQB® CTAL Test Manager можуть…

 • Керувати проектом тестування, реалізуючи місію, цілі та процеси тестування, встановлені для організації, що проводить тестування.
 • Організовувати та проводити сесії з ідентифікації та аналізу ризиків, а також використовувати результати таких сесій для оцінки, планування, моніторингу та контролю тестування.
 • Створювати та впроваджувати плани тестування відповідно до організаційних політик та стратегій тестування.
 • Постійно здійснювати моніторинг та контроль тестової діяльності для досягнення цілей проекту.
 • Оцінювати та своєчасно повідомляти зацікавленим сторонам проєкту про відповідний статус тестування.
 • Визначати недоліки у навичках та ресурсах своєї команди тестувальників та брати участь у пошуку необхідних ресурсів.
 • Визначати та планувати необхідний розвиток навичок у своїй команді тестувальників.
 • Запропонувати бізнес-кейс для тестової діяльності, який окреслює очікувані витрати та вигоди.
 • Забезпечувати належну комунікацію всередині команди тестувальників та з іншими зацікавленими сторонами проекту.
 • Брати участь в ініціативах з покращення процесу тестування та очолювати їх.

Загалом, очікується, що Advanced Test Manager набув необхідних навичок для подальшого розвитку на рівні експерта у сферах управління тестуванням та вдосконалення тестового процесу.

Цільова аудиторія

Кваліфікація Advanced Level призначена для людей, які досягли просунутого рівня у своїй кар'єрі в тестуванні програмного забезпечення. Сюди входять люди на таких посадах, як тестувальники, тестові аналітики, тестові інженери, тестові консультанти, тест-менеджери, тестувальники користувацького сприйняття та розробники програмного забезпечення.

Ця кваліфікація просунутого рівня також підходить для тих, хто хоче глибше зрозуміти тестування програмного забезпечення, наприклад, для менеджерів проектів, менеджерів з якості, менеджерів з розробки програмного забезпечення, бізнес-аналітиків, ІТ-директорів та консультантів з управління.

Вимоги

 • Успішно скласти сертифікаційний іспит ISTQB® CTFL та мати сертифікат.
 • Достатній відповідний досвід роботи в галузі тестування програмного забезпечення, як правило, не менше 18 місяців. 

Завантажте навчальні програми для цієї сертифікації або перегляньте зразки іспитів.

Перейти до ресурсів

Зареєструватися на сертифікаційний іспит

brightest private exams

Brightest Private

Exam

Електронні іспити для індивідуальних користувачів, які проводить експерт на сайті Pearson VUE в режимі реального часу через вебкамеру(тепер також доступні для ISTQB).

brightest-center-exam

Brightest Center

Exam

Електронний іспит для індивідуальних користувачів у будь-якому із 5200+ центрів тестування з легкою реєстрацією на вебсайті Pearson VUE.

brightest green exam

Brightest Green

Exam

Електронні групові іспити щонайменше 6 учасників шістьма різними мовами у будь-якій точці світу.

brightest paper exam

Brightest Paper

Exam

Класичний іспит для груп щонайменше із 6 учасників дедалі більшою кількістю мов.