Loading (custom)...

ISTQB CT-AuT

CT-Automotive Software Tester

Опис

Автомобільні тестувальники несуть велику відповідальність. Помилки в програмному забезпеченні в інших сферах можуть призвести до проблем з юзабіліті або несправностей; однак несправності в автомобільній промисловості стають неймовірно серйозними, оскільки від стабільності програмного забезпечення залежить життя людей - особливо в очікуванні автономного водіння та численних вимог до безпілотних автомобілів.

ISTQB® Automotive Tester cертифікація доповнює основний базовий рівень як спеціалізований модуль. Він забезпечує теоретичну базу для тестувальників, які працюють в автомобільній промисловості.

 

Розділ 1: Вступ до автомобільного тестування

 • Вимоги, зумовлені різними цілями проекту та зростаючою складністю продукту.
 • Аспекти проекту під впливом стандартів.
 • Шість загальних фаз життєвого циклу системи.
 • Внесок/участь тестувальника в процесі випуску релізу.

Розділ 2: Стандарти для тестування систем Е/Е

 • Automotive SPICE (ASPICE)
  • Дизайн і структура стандарту (Два виміри ASPICE, категорії процесів у вимірі процесів, рівні можливостей у вимірі можливостей)
  • Вимоги стандарту (Специфічні процеси тестування, Рівні оцінки та показники спроможності, Стратегія тестування та стратегія регресійного тестування, Тестова документація в ASPICE, Стратегія верифікації та критерії для верифікації одиниць (SWE.4), Простежуваність в Automotive SPICE (ASPICE)
 • ISO 26262
  • Функціональна безпека та культура безпеки (мета функціональної безпеки для систем Е/Е, внесок тестувальника в культуру безпеки)
  • Інтеграція тестувальника в життєвий цикл безпеки
  • Структура та специфічні для тестування частини стандарту (Дизайн та структура стандарту, Відповідні обсяги (частини) для тестувальника)
  • Вплив критичності на обсяг випробувань (Рівні критичності ASIL, Вплив ASIL на методику випробувань, типи випробувань та обсяг випробувань)
  • Застосування змісту CTFL® в контексті ISO 26262
 • AUTOSAR
  • Цілі AUTOSAR
  • Загальна структура AUTOSAR
  • Вплив AUTOSAR на роботу тестувальника
 • Порівняння
  • Цілі ASPICE та ISO 26262
  • Порівняння рівнів тестування

Розділ 3: Тестування у віртуальному середовищі

 • Тестове середовище в цілому
  • Мотивація для тестового середовища в автомобільній розробці
  • Загальні частини тестового середовища
  • Відмінності між замкненим і розімкненим циклом (Open-Loop-System & Closed-Loop-System)
  • Основні інтерфейси, бази даних та протоколи зв'язку електронного блоку управління
 • Тестування в тестових середовищах XiL
  • Model in the Loop (MiL)(Структура тестового середовища MiL, області застосування та граничні умови тестового середовища MiL)
  • Software in the Loop (SiL)(Структура тестового середовища SiL, області застосування та граничні умови тестового середовища SiL)
  • Hardware in the Loop (HiL)(Структура тестового середовища HiL, області застосування та граничні умови тестового середовища HiL)
  • Порівняння тестових середовищ XiL (Переваги та недоліки частого тестування в тестових середовищах XiL, Розподіл тестових кейсів на одне або кілька тестових середовищ, Класифікація тестових середовищ XiL (MiL, SiL, HiL) в загальній V-моделі)

Розділ 4: Специфічні для автомобільної галузі статичні та динамічні методи тестування

 • Статичні методи випробувань
  • Настанови MISRA-C: 2012
  • Характеристики якості для огляду вимог
 • Динамічні методи випробувань
  • Тестування за умовою, тестування за кількома умовами, тестування за модифікованою умовою/прийняттям рішення
  • Послідовне тестування
  • Тестування введенням несправностей
  • Тестування на основі вимог
  • Контекстно-залежний вибір методів тестування

Цільова аудиторія

Тестувальники, тест-аналітики, тест-інженери, тест-консультанти, тест-менеджери, тестувальники користувацького сприйняття та розробники програмного забезпечення, які працюють в автомобільній промисловості.

Вимоги

 • Успішно склали іспит ISTQB® CTFL та мають сертифікат.
 • Перший досвід в автомобільному тестуванні рекомендується, але не є обов'язковим.

Завантажте навчальні програми для цієї сертифікації або перегляньте зразки іспитів.

Перейти до ресурсів

Зареєструватися на сертифікаційний іспит

brightest private exams

Brightest Private

Exam

Електронні іспити для індивідуальних користувачів, які проводить експерт на сайті Pearson VUE в режимі реального часу через вебкамеру(тепер також доступні для ISTQB).

brightest-center-exam

Brightest Center

Exam

Електронний іспит для індивідуальних користувачів у будь-якому із 5200+ центрів тестування з легкою реєстрацією на вебсайті Pearson VUE.

brightest green exam

Brightest Green

Exam

Електронні групові іспити щонайменше 6 учасників шістьма різними мовами у будь-якій точці світу.

brightest paper exam

Brightest Paper

Exam

Класичний іспит для груп щонайменше із 6 учасників дедалі більшою кількістю мов.